להורים וילדים
  www.shauli.co.nr
שיר סיפור וספר
יום ג', טז’ באייר תשע”ט
    דף ראשי  |  יהודון מאיר  |  תוכנות מחשב  |  מפת ישראל  |  מילון  |  מצות כיבוד הורים  |  לוח שנה  |  גימטריה  |  ספארי  |  שימושון  |  תמונות מספרות  |  כתובת האתר  
מאת הצדיק מזכה הרבים הרב שמשון מאוסטרופולי ממשפחת המהר"ל מפראג והמיוחס לאדוננו דוד המלך
אין אדם מכיר באלפי ניסים שנעשים לו יום-יום. חיי האדם הם בבחינת נס אחד גדול למרות שהורגלנו בדבר ומציאות הפכה לנו לטבע. בעת הריון חובה עלינו לבקש מיתוק הדינים, והרחמן יצילנו מגזירה קשה היכולה להשפיע על חיי האשה הולד וכל בית ישראל. ובזכות תפילה זו, ושאר תפילות שנושא האדם לבורא, תתברך כל אשה בלידה קלה ובחיים טובים לה ולרך.
אנו מתפללים ומברכים שלוש פעמים בכל יום בתפילת העמידה "ברוך שומע תפילה". בורא עולם שומע תפילת כל נברא עלי אדמות. לעיתים התפילה נענית באותו יום ולעיתים לאחר זמן ממושך. חובה עלינו ליחל לחסדי ה' ואין חובה על מלך לענות.
כידוע לכל, אין הצלחת הגבר באה אלא בזכות רעיתו. "כל המתפלל על חברו נענה תחילה" וכל שכן אם המדובר באישה שהתפללה על בעלה. שפע ברכה והצלחה לכל בית ישראל.
מתורגם לשפה הרוסית
הידעתם ששמות המידות בספר התורה אינם זהים לשמותם בספר מיכה?
סגולה לקריאה בחודש ניסן ובימי החנוכה
תוכנת "תפילון" להורדה למחשב ולמכשיר הסלולר.מראה את התפילה הנכונה להיום (יעלה ויבא בר"ח, על הניסים בחנוכה ופורים), ללא שימוש באינטרנט של הפלאפון.
האם קיימת תפילה שכזו? ומה מעכב?
שימו לב! ברכת "בורא פרי הגפן " מופיעה כברכה הראשונה. המנהג הנכון לאומרה כברכה האחרונה בשבעת ימי המשתה, ולהתחיל בברכה השניה "שהכל ברא לכבודו" (כמובן לאחר ברכת המזון).
פירות וירקות ארץ ישראל יש בהם קדושה. לנו אין הבנה במושגים אלו אבל ידוע כי משה רבינו נכסף בכל מאודו להכנס לארץ ישראל בכדי לאכול מקדושת הפירות והירקות (ולא מפני יסורי הרעב והצמאון שהרי העידה תורתנו הקדושה כי יכל שלא לשתות ולא לאכול זמן רב). לפניכם הקובץ להורדה.
רק הצדקת דינו של הבורא וקבלת היסורים באהבה הם שיכולים לקרוע גזר דין. אישה עקרה חייבת לזמר בכוח כנגד ההגיון ולהתפלל בשמחה. לפניכם תפילת הרמב"ן היכולה לעורר רחמי שמים.
היוצא בימי ניסן ורואה אילנות ופירות טובים חייב לברך ברכה זו. סדר ברכת האילנות להורדה.
במקווה אנו עוצרים את נשימתנו מתחת המים לזמן מועט. מן הראוי שנזכור לאחר הטבילה עד כמה גדול החסד שעשה עמנו בורא עולם המאפשר לנו לנשום בכל עת ובכל שעה.
מי כמונו יודעים עד כמה צריכים הילדים מזל וברכה בחיים. ברכת ותפלת ההורים על הילדים נחוצה ביותר. לפניכם קובץ להורדה של תפילת השל"ה הקדוש.
רווק! רווקה! אל יאוש. אם לא מצאתם את החצי השני שאו תפילה זו מעמקי הלב. דעו כי כל עיכוב לטובה בדרך לזיווג מושלם .
הצטרפו לשירת היקום והתחברו לאין סוף ברוך הוא דרך תפילתו של התנא הגדול רבי אליעזר.
להדפסה ולחלוקה בעת הכנסת הרך הנולד בבריתו של אברהם אבינו, עת רצון וקריבה לאבינו שבשמים.
תפילה ולימוד לעילוי הנשמה. היחיד הזוכר את האדם בחייו ואף לאחר שנפטר הוא הבורא. בתפילה ובלימוד אנו מתחברים לבורא הזוכר את האדם שנפטר ועתיד להקימו לתחייה.
בסוף הסדר תמצאו את ברכת קביעת המזוזה וברכת הבית. הצעתנו לרוצה לקצר בסדר חנוכת הבית לפחות לקרוא משנה אחת, קטע קצר מגמרא וקטע קצר מהזוהר ולהרבות בשמחה ואחוה.
אגרת מוסר שכתב הרמב"ן לבנו, בה הדרכה מעשית כיצד להימנע מגאווה, והמלצה על דיבור בנחת, הימנעות מהרמת קול או כעס והתייחסות לכל אדם אחר כגדול ממך. הרמב"ן הבטיח לבנו שמשמים ימלאו את משאלותיו בכל יום שיקרא באגרת.
מבזקי חדשות
המומלצים
שירים ומנגינות
לילדים
להורים
כתבות  
English  
Français  
קודשי ישראל  
תפילות להורדה  
עוגות ימי הולדת ומתכונים  
סרטונים  
תמונות מספרות  
קריאת פרקי תהילים לכל עת  
הקדשות לעילוי נשמה, לרפואה, לזיווג ולברכה