להורים וילדים
  www.shauli.co.nr
שיר סיפור וספר
יום ג', טז’ באייר תשע”ט
    דף ראשי  |  יהודון מאיר  |  תוכנות מחשב  |  מפת ישראל  |  מילון  |  מצות כיבוד הורים  |  לוח שנה  |  גימטריה  |  ספארי  |  שימושון  |  תמונות מספרות  |  כתובת האתר  
שלוש פעמים ביום לאחר תפילת העמידה אנו מתפללים "אלוהי! נצור לשוני מרע, ושפתותי מדבר מרמה ...". מדוע כפל הבקשה? ובכלל, צריך היה לבקש להנצל מלעשות רע?

תחילה עלינו להבין מהו כפל הלשון "נצור לשוני מרע, ושפתותי מדבר מרמה". החלק הראשון עוסק בגדר "לשון הרע", דהיינו האומר דברי אמת שבכוחם להזיק לחברו. החלק השני עוסק בגדר "מוציא שם רע", דהיינו האומר דברי שקר שבכוחם להזיק לחברו. וראו פלא, בתפילה אנו מקדימים לבקש מבורא עולם שיצילנו מלשון הרע, דהיינו שיצילנו מלומר דברי אמת שבכוחם להזיק לחברי. מדוע? אם הדברים אמת חובה עלינו לפרסמם? ומדוע תורתנו אוסרת? תחילה נשיב שלא בכל מצב תורתנו אוסרת ולעניין זה ראו החריגים בספרו של החפץ חיים למטה בקישורים. ובכל אופן מדובר בחריגים כאשר הכלל שאין לומר דברי אמת שבכוחם להזיק. בכוחה של כל תפילה לשנות ולשפר את עולם המעשה. מעלה גדולה יותר יש לתפילה שלא באה כתוצאה מהמכה אלא חסמה, מנעה ודחתה כל מציאות של מכה העתידה להתממש. ובמילים אחרות, מגמת התפילה להציל את האדם מלהזיק ולפגוע בגופו וברכושו של הזולת. בכדי להגיע למטרה הנכספת יש לבחור בתפילה המעולה ביותר. צריך לחפש את הסיבות למעשה הרע ולהתפלל להנצל מהם. מהי הסיבה שאדם הזיק לגופו ורכושו של הזולת? הסיבה ברוב המקרים היא העובדה שדיבר או שמע דברי שקר על הזולת. ומהיכן מגיע הכוח לומר דברי שקר? כוח זה מגיע מאמירת דברי אמת המלכלכים את הזולת. נמצא שהכול התחיל מלשון הרע, הדיבור והאזנה לדברי אמת שבכוחם להזיק לחברו. עתה מובן מדוע בנוסח התפילה עלינו להקדים את התפילה העוסקת ב"לשון הרע", דהיינו האומר דברי אמת שבכוחם להזיק לחברו, לתפילה העוסקת ב"מוציא שם רע", דהיינו האומר דברי שקר שבכוחם להזיק לחברו. חובה עלינו להבין כי בחיי המעשה תמיד ניתן לתקן. אלמוני הגונב מחברו יכול להשיב את הגניבה ואף לרצות את חברו ונמצא שלא רק תיקן אלא הרבה אחווה אהבה תורה ומצוות. אבל האם פלוני שאמר דברי אמת על אלמוני הגנב יכול להחזיר את הגלגל אחור, האם יוכל לתקן את שעיוות. ברור שלא! ו"דברי האמת" יעברו מפה לאוזן ויפרצו וירבו מאד מאד ותמלא הארץ אותם. וגם אם יבוא הנגזל ויעיד בפנינו כי אלמוני תיקן מעשיו הרי שחבורות הרשע לא יקבלו את דבריו וימצאו טענות שונות ומשונות כי תיקן לאחר שגילה עוונו ויבזו את הנגזל על שתומך באלמוני, וישאלו מה קיבל בתמורה והאם שותף למעשי אלמוני. לחצו כאן לכתבה מקסימה וקשורה "מכתב לבורא עולם" חובה עלינו להבין כי כל בן אנוש בא לתקן עצמו בפרוזדור. ועל כן ברא הבורא 6 מזלות למטה ו- 6 מזלות למעלה, ויצר פער ושוני בין הברואים, וזו מטרת התיקון להתגבר על הפערים והשוני. אם כן למדנו כי בכל אחד מאתנו ישנם חסרונות ושומה עליו להתגבר כארי ולהצליח לתקנם. אלא שבן האנוש בוחר להסתיר חסרונותיו ולכסות עליהם במלבושים נאים ונכבדים, ובמילים אחרות, מוצא לסנגר על עצמו בכל דרך שיכול. אם כן, מדוע כשמדובר בחברו, לא יכול למצוא אפילו נקודת זכות אחת? מדוע רק שמדובר בעצמו יכול למצוא את כל נקודות הזכות? עתה נבין עד כמה הלשון הרעה מעידה כנגד האדם! ובמיוחד אם הדברים אמת! יבחן האדם עצמו האם אכן יוכל להעיד על עצמו שלא עשה מעשים רעים מיום לידתו? ואם חושב עצמו נקי וזך יפקפק בחשיבתו זו שהרי העידה התורה עליו שלא כך הוא וכי יצר לב האדם רע מנעוריו! ואם כן לא יתכן שפישפש ומישמש ולא מצא בעצמו מעשים רעים, ועתה ישאל עצמו האם רצה בפרסום האמת הקשורה בו ובמעשיו הרעים? והלוואי ונצליח להבא לנצור ולנצור ולעצור ולחשוב לפני שנדבר דברי אמת שביכולתם להזיק לזולת.

 
Bookmark and Share
 
 
האם אדם הראשון חטא שאכל מפרי הדעת, הלא ביקש לדעת את הבורא ולעובדו מתוך ידיעה והבנה?