להורים וילדים
  www.shauli.co.nr
שיר סיפור וספר
יום ג', טז’ באייר תשע”ט
    דף ראשי  |  יהודון מאיר  |  תוכנות מחשב  |  מפת ישראל  |  מילון  |  מצות כיבוד הורים  |  לוח שנה  |  גימטריה  |  ספארי  |  שימושון  |  תמונות מספרות  |  כתובת האתר  
מצד אחד, הביצה אינה יכולה להיווצר בלא תרנגולת. מצד שני, התרנגולת לא באה לעולם מבלי להיות תחילה בתוך ביצה, אז מה קדם?

ישנה שאלה מעניינת מה קדם למה ביצירת העולם. האם הביצה לתרנגולת או התרנגולת לביצה? אם נשיב כי התרנגולת קדמה היות והביצה אינה יכולה להיווצר בלא תרנגולת, נצטרך לשאול איך התרנגולת באה לעולם מבלי להיות תחילה בתוך ביצה. ובאופן דומה נוכל לשאול אותה שאלה על עצם קיומנו, כיצד נוצרנו? התינוק חייב להגיע מבטן אימו אלא שמהיכן הגיעה אימו? ואם נשיב מהוריה נשאל מהיכן הם נוצרו ונחפש את הורי תחילת כל הדורות ... נמצא שלכאורה אין תשובה שכלית לשאלה מה קדם למה ביצירת העולם. אולם דווקא המתעמק בשכלו יכול להגיע לתשובה הברורה, חייבת להיות יצירה גמורה ובעצם לפחות שתי יצירות גמורות של זכר ונקבה היודעים לגדל את צאציהם ולשומרם מפני פגעי הטבע וחיות הטרף, כדי שמהם תתחיל ההתחלה. לאבותינו בתלמוד הבבלי ישנה תשובה ברורה, תשובה שנמסרה מאב לבן במשך דורות. תלמוד בבלי מסכת חולין דף ס' עמ' א': כל מעשה בראשית בקומתן נבראו, בדעתן נבראו, בצביונם נבראו ... לא רק שהשכל מחייב שיש בורא שברא בריאות גמורות, בתחילת הדורות, זכר ונקבה ומהם נוצרנו, ולא רק שהשכל מחייב שהזכר והנקבה היו צריכים לכל אבר ביצירתם בכדי להתקיים ולהזדווג, והשן לא גדלה בפתח יציאת הפסולת אלא בפה והאף היה מעל לפה בכדי להריח את המאכל באם הוא מקולקל וכיוצ"ב, אלא שזו מסורת בידינו מאב לבן והתורה מעידה שלבריאה יש בורא והתלמוד קובע שתרנגול ותרנגולת נוצרו קודם הביצה, וכל מעשה בראשית נוצרו בקומתם בדעתם ובצביונם, דהיינו כבריאות מושלמות ויפות יותר מצאצאיהם. אם כן, אין זו אמונה אלא חכמה להבין שלנברא יש בורא. והטיפש שאינו רוצה להשכיל, יחיה כל חייו בבורות וללא תכלית. לטיפשות זו השלכות הרסניות, לא רק על הטיפש אלא על כל הסובבים אותו ובעיקר על הדורות הבאים. טיפש שניתק מורשת אבות משול למעשן היודע את התוצאות ההרסניות של הסיגריה, יודע כי חבריו נפטרו כתוצאה מהעישון, יודע כי המדע מוכיח קשר ישיר בין סרטן הריאות לעישון, ובכל זאת בוחר את קללת העישון ואת התענוג של הרגע. המעמיק במשל הסיגריה שהבאנו, יכול להגיע למסקנה כי גדולה האמונה על פני הידיעה. מהו הגורם המרכזי שגורם למעשן להמשיך לעשן אף על פי שיש בידו ידיעה של המדע ושל גורל חבריו? האמונה כי לו זה לא יקרה. אם היה מאמין כי לו יקרה גורל חבריו שנפטרו הרי שלא היה מעשן ואפילו אם היתה בידו ידיעה הפוכה המגלה שאין קשר בין העישון לסרטן הריאות. חז"ל מספרים כי דור המבול ידע באופן ברור על ידי נבואת נוח כי עתיד הבורא להציף את העולם במים ולחדש את עולמו רק למזומנים, אלא שלא האמינו כי כך יקרה בחייהם. הבורא ביקש לברוא עולם להנאות את ברואיו, האם העולם הזה הוא התכלית? ברור שלא שהרי מעורב בו רע ויכול לשמש רק כהכנה ובחירת הנשמות המזומנות לתכלית הראשונה עדן מקדם. כשם שהבורא פרש את סוכת שלומו על נוח וכל אשר עימו בתיבה וניצלו בזמן החידוש (והרי יכל לברוא אדם חדש), כך ינצלו בחייהם המזומנים בעת חידוש העולם הזה לעשותו כעדן מקדם. העולם הזה שמעורב בו רע איננו התכלית ומשמש כהכנה, תיקון ובחירת המזומנים לתחיה בגוף כגופו של אדם הראשון בגן עדן מקדם. העולם הזה נמשל לפרוזדור והעולם הבא לטרקלין. העולם הזה נמשל לערב והעולם הבא לבוקר. כשם שהבורא לא ויתר לדורו של נוח ודן אותם בדין קשה כך לעתיד כשיגיע קץ הימין (הימין מסמל מתנת חסד ובה בחירה חופשית לתיקון) יזמן את כל הנשמות לגופים ויתן שכר לכולם לאחר דין גדול ונורא. על העולם הזה נגזר הנהגה של רע וטוב לתקופה של 6000 שנה (ראו מקורות בתלמוד הבבלי מסכת סנהדרין דף צז' ע"א ומסכת ע"ז דף ט' ע"א). בל נשכח כי דורו של נוח שונה מדור אחרון היות והיו לפני מעמד הר סיני, ועל כן הדין בהם היה קל יותר. ידיעה זו צריכה להכניס בלב כל בן אנוש רעדה ופחד מיום הדין הגדול והנורא, מדוע ידיעה זו לא פועלת בלבבות? הידיעה אינה חזקה מהאמונה המחלחלת בלבבות ואומרת "לי זה לא יקרה", "אני צדיק גמור", "איני שונה מפלוני ואלמוני שבחבורה העושים ככל העולה על רוחם". אמונה שכזו חזקה מהידיעה ברם אין שטותית ממנה, היות ובמציאות כל אחד שונה מחברו במתנות הבחירה החופשית, ועל כן גורמת אמונה זו לחורבן לפרט ולכלל.

 
 
 
בספר התורה לא נמצא שמות ופרטים על מאורעות בהיסטוריה. יתירה מזו, בסיפור הפרטים ישנו כלל כי אין מוקדם ומאוחר בתורה, דהיינו סדר הקריאה איננו תואם את סדר התרחשות המאורעות. אבל ישנו ספר היסטורי עתיק...