להורים וילדים
  www.shauli.co.nr
שיר סיפור וספר
יום ג', ל’ באב תשע”ז
    דף ראשי  |  יהודון מאיר  |  תוכנות מחשב  |  מפת ישראל  |  מילון  |  מצות כיבוד הורים  |  לוח שנה  |  גימטריה  |  ספארי  |  שימושון  |  תמונות מספרות  |  כתובת האתר  
נלמד כולנו מאבינו הראשון שהתלבש ולא נתבייש

בספר בראשית מסופר כי אדם הראשון התבייש מהבורא. בורא עולם ציווה אותו שלא לאכול מפרי עץ אחד ובעבור שמירתו על הציווי ניתנה לו האפשרות להנאות מכל עולם החומר. לאחר שעבר על הציווי הרגיש בושה על כי אין לו עוד לבוש של מצווה. אדם הראשון הבין כי לא מגיע לו להנאות מהעולם הנהדר שבורא עולם הכין עבורו לולי מצוות. אז מה עשה בורא עולם? בורא עולם ברחמיו הבטיח לתת לאדם הראשון ולזרעו תורה ומצוות. ובמעמד הר סיני קיבלנו תרי"ג מצוות. אז אל תתביישו - תתלבשו בכל מצוה, ובל נהיה ערומים מתורה ומצוות, בעת שיתחדש העולם להיות כעדן מקדם.

 
 


תנך | חסר ויתר בתנך | תנא דבי אליהו | משנה | תוספתא | תלמוד בבלי | ספר החינוך | ספר הישר | תלמוד ירושלמי | פירוש רבינו בחיי | תורת האדם | מנורת המאור | ילקוט שמעוני | מדרש תנחומא | מדרש רבה | היד החזקה | אבות דרבי נתן | בן איש חי | ספר הכוזרי | חפץ חיים


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS