להורים וילדים
  www.shauli.co.nr
שיר סיפור וספר
יום ש', יא’ בחשון תשע”ט
    דף ראשי  |  יהודון מאיר  |  תוכנות מחשב  |  מפת ישראל  |  מילון  |  מצות כיבוד הורים  |  לוח שנה  |  גימטריה  |  ספארי  |  שימושון  |  תמונות מספרות  |  כתובת האתר  
באתר "שיר סיפור וספר" תמצאו פעילויות לילדים, הצגות וסרטים כשרים, תכנים יהודיים, סיפורים, שירים, חידות וקישורים לכל הספרים היהודיים (ראו בתחתית העמוד). מגמתנו לשמש נר שאולי יצליח לשמח ולהאיר את הנשמה המצויה בכולנו . אם אינכם יודעים מהם שמות נשי השבטים? שמה של אם אמותינו רחל ולאה? מספר אותיות התורה? כנסו לכתבות עיינו בספרים וקבלו תשובות לחברים. במידה ולא מצאתם תשובה, נא שלחו לכתובת האתר (ראו למעלה) ונשמח לחדש לעדכן ולהשיב. שימו לב! האתר חסום בשבתות וימים טובים כחצי שעה לפני ואחרי המועד. המשיכו לשתף ולהשתתף. תודה ובהנאה!

גילוי דעתנו ורצונותינו באתר: אנו מגלים דעתנו ורצונותינו בכל ליבנו ונפשנו ומאודנו בלב שלם ובנפש חפצה, שכל כונתנו באתר זה הוא לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, וכל מחשבה ודיבור שהם נגד רצון הבורא יתברך שמו ויתעלה, הכל בטל ומבוטל באופן שכל רצוננו בזה הוא לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו בלי שום פניה כלל ועיקר. ויהי רצון שלא נכשל בדבר הלכה ונעשה רצון הבורא יתברך שמו ויתעלה. הננו מבטלים כל מחשבה של ביטול חשיבות על זולתנו או איזה תרעומת על הזולת או טענה על מעשיו חס ושלום הכל בטל ומבוטל והכל מצד יצר הרע והננו מגלים דעתנו שהננו יודעים ומאמינים ומכריזים שכל אחד מישראל חשוב ויקר בלי שיעור וסוף וכל פעולה שלו מלאה בכוונות טובות ויקרות ורצונות נפלאות שחשובות וחביבות מאד לאבינו שבשמים ואין לנו שום השגה על שום יהודי שכל אחד עולם מלא בפני עצמו וישראל וקודשא בריך הוא חד והננו מתפללים שיהיה לכל אחד מישראל בני חיי מזוני ורויחי וכל טוב סלע בגוף וברוח בזכות רבי שמעון בן יוחאי ורבי אלעזר בנו, ובזכות רבי מאיר בעל הנס, ובזכות רבינו יצחק לוריא אשכנזי ובזכות הבעל שם טוב רבי ישראל בן שרה ובזכות רבי לוי יצחק בן שרה סשה מברדיטשוב וכל הצדיקים. המקום ברחמיו יעזרנו על דבר כבוד שמו מעתה ועד עולם. אמן. "יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי".

 
toolbar powered by Conduit
 
 
האם אדם הראשון חטא שאכל מפרי הדעת, הלא ביקש לדעת את הבורא ולעובדו מתוך ידיעה והבנה?